Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Cink ALL IN 1 Citron tablety do myčky Megapack 70 ks

0
Ušetříte 89,10 Kč
SUPER cena
39:39:10
bežná cena299,00 Kč 20990 Cena s DPH za kus

Cink ALL IN 1 Citron tablety do myčky Megapack 70 ks

odrážky
  • Tablety Cink All in one (vlastní výrobek Drogeo)
  • Pro dokonale umyté nádobí zářící čistotou
  • Se svěží vůní citronu
  • S inovativní Nano Formulí
  • Odstraní i tu nejodolnější špínu
  • Jsou produktem nejvyšší kvality nové generace
  • Neobsahují fosfáty
  • Mají recyklovatelný obal
  • Tablety jsou v rozpustném obalu
  • Ochrana myčky proti vodnímu kameni

 

popis

Popis

Přejděte na tablety Cink All in one (vlastní výrobek Drogeo) pro dokonale umyté nádobí zářící čistotou a se svěží vůní citronu. Extra účinné tablety s inovativní Nano Formulí zajistí perfektní výsledek při každém mytí a odstraní i tu nejodolnější špínu, a to dokonce bez předchozího oplachování a i při nízké teplotě, takže můžete zapomenout na zaschlé zbytky a díky vůni citronu i na nepříjemný zápach myčky. Tablety Cink jsou produktem nejvyšší kvality nové generace, neobsahují fosfáty a mají recyklovatelný obal. Cink All in 1 tablety mají optimálně vyvinuté složení, které obsahuje lešticí, čisticí a změkčující látky v jednom, proto není třeba přidávat sůl ani leštidlo, a působí takovou silou, že zatočí i s hodně mastným a špinavým nádobím. MEGAPACK = větší výhodné balení, které šetří vaše peníze!  

Použití

Vložte tabletu včetně obalu do dávkovače myčky, obal se v myčce při mytí nádobí sám zcela rozpustí. Skladujte na suchém a chladném místě.

VAROVÁNÍ

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje amylázu, proteázu, lipázu. Může vyvolat alergickou reakci.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Doplňkové věty:
EUH 208 Obsahuje amylázu, proteázu, lipázu. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Další nebezpečnost:
Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

složení

Složení:

5 - 15% bělící činidla na bázi kyslíku, <5% neiontové povrchově aktivní látky, < 5% EDTA a její soli, <5% polykarboxyláty, enzymy, parfém. Obsahuje 8% kyseliny citrónové.

Jednotková cena 166.59Kč za 1 kg.