Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Savo Univerzální dezinfekční sprej 500 ml

0
8290 Cena s DPH za kus

Savo Univerzální dezinfekční sprej 500 ml

Odrážky
  • Univerzální dezinfekční prostředek s rozprašovačem
  • Čistí povrchy a plochy zejména v koupelnách a kuchyních
  • Odstraňuje všechny druhy virů a bakterií ve Vaší domácnosti
  • Díky jeho aplikaci ve spreji se dostane i na těžko dostupná místa
Popis

Popis

Čistič SAVO Univerzální je dezinfekční přípravek s rozprašovačem, který účinně odstraňuje všechny druhy virů a bakterií v domácnosti. Je skutečným pomocníkem pro dokonalou hygienu. Praktický mechanický rozprašovač vám zaručuje snadnou manipulaci a přístup i k těžce dostupným místům. Je vhodný na kuchyňské povrchy, obklady, sanitární keramiku, toaletní sedátko, odpadkové koše a další omyvatelné povrchy.  

 

Použití

Stlačte bezpečnostní pojistku a současně otočte trysku rozprašovače do pracovní polohy. Přípravek nastříkejte rovnoměrně na čištěný povrch, po použití otočte trysku zpátky do polohy stop. Poté nechejte čistič působit po dobu 15 minut pro odstranění bakterií a 60 minut pro odstranění virů. Po uplynutí doby setřete ošetřené místo vlhkým hadříkem

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé


Nepoužívejte
na dřevo, hliník, linoleum, koberce, textilie, poškozené a poškrábané povrchy.

Podrobná data

CLP Regulation

žíravost - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

Nebezpečí
Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: Sulfanové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování aerosolů.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Dezinfekční sprej
Varianta - Univerzální

Komponenty
Složení

Dezinfekční látka: chlornan sodný 0,52 g/100 g
Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky
Bělicí činidla na bázi chlóru (chlornan sodný)
Parfum
Limonene
Methylisothiazolinone
Methylchloroisothiazolinone

Jednotková cena 165.8Kč za 1 l.