Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Hydroxid sodný mikrogranule na odpad 1000 g

0
Ušetříte 37,10 Kč
bežná cena119,00 Kč 8190 Cena s DPH za kus

Hydroxid sodný mikrogranule na odpad 1000 g

Popis
  • Velmi účinná chemická surovina
  • Odmašťuje kotle, potrubí, odpady
  • Lze použít i k bělení a barvení textilií 
  • Odstraňuje nečistoty i nepříjemné pachy
  • Odstraňuje usazeniny
  • 20 čistících dávek

 

Popis

Popis

Hydroxid sodný je chemická základní surovina pro obecně známé použití. Jeho účinnost nejvíce poznáte při čištění sifonů umyvadel, dřezů, van, sprchových koutů, pisoárů, bidetů, toalet, domovních kanálů a v různých potrubích. Dokonale z nich odstraní vlasy, chlupy, zvířecí srst, nehty, zbytky potravin, tuky, toaletní papír, vatu a také nepříjemné pachy. Mikroperličky se velmi rychle rozpustí a precizně odstraní usazeniny. Nelze používat na hliníkové potrubí!

Použití

Pro dosažení co nejúčinnějšího efektu doporučujeme vsypat 2-3 vnitřní uzávěry (60-90 g) hydroxidu sodného a zalít 0,5-1l vroucí vody. Necháme působit 30 minut a pak propláchneme. V případě, že aplikace nedosáhne správného efektu, doporučujeme celý postup opakovat. Po každém použití obal pečlivě uzavřete a následně překontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr řádně utažen!

Způsob skladování

TypMin teplota °CMax teplota °C
Trvanlivé 5 25

 

Skladování

Skladujte: v suchu při teplotě +5 až +25°C.

CLP Regulation

žíravost - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

Nelze používat na hliníkové potrubí! Hydroxid sodný je látka hydroskopická. Ze vzduchu pohlcuje oxid uhličitý. Snadno se rozpouští ve vodě a etanolu. Při rozpouštění se uvolňuje velké množství tepla. Roztok reaguje silně alkalický. Je žíravinou ve smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých.

Bezpečnost práce: Hydroxid sodný může poškodit zdraví při styku s pokožkou, zasažení očí nebo náhodném požití. H314 Způsobuje těžké poleptáni kůže a poškozeni očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachováni. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Hydroxid
Varianta - sodný aktiv perle

Složení

NaOH 97-99,5 % CAS 1310-73-2 ES 215-185-5.

Výrobce: de Miclén Trading, s.r.o., Hlavní 2, 273 51 Velké Přítočno

Jednotková cena 81.9Kč za 1 kg.