Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Air Wick Essential Oils elektrický osvěžovač vzduchu prádlo ve vánku 1 ks + 19 ml

0

Množstevní slevy

Při koupi 1 ks 117.90 Kč/ks
Při koupi 2 a více ks 114.36 Kč/ks
Při koupi 2 a více ks 106.11 Kč/ks
Ušetříte 51,10 Kč
bežná cena169,00 Kč 11790 Cena s DPH za kus

Air Wick Essential Oils elektrický osvěžovač vzduchu prádlo ve vánku 1 ks + 19 ml

odrážky
  • Čistá vůně prádla ve vánku
  • Spolehlivě neutralizuje zápach
  • Dle zvolené intenzity vydrží až 80 dní
  • Snadné použití elektrického spreje
  • Air Wick Essential Oils komplet je určený do elektrické zásuvky
popis

Popis

Provoňte svůj domov příjemnou vůní prádla ve vánku. Pořiďte si elektrický osvěžovač vzduchu, který vložíte snadno do zásuvky. Osvěžovač vzduchu AIR WICK má elegantní vzhled. Díky svému intenzivnímu složení příjemně provoní menší i větší místnosti vašeho domova. Za pomoci moderní technologie vám osvěžovač vzduchu AIR WICK Electric komplet Life Scents poskytne až 80 dní nepřetržité vůně.  

 

Použití

Používejte pouze s elektrickými strojky Air Wick. 1. Odšroubujte uzávěr náplně. 2. Náhradní náplň držte ve svislé polože a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí. 3. Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky. 4. Pro změnu intenzity uvolňování vůně, otočte kolečko na vrchní straně strojku. Největší značka = max. nastavení. 5. Pro výměnu náplně, odpojte strojek z elektrické sítě a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů.

Varování

Napětí: 220-240 V.

Odstraňte obsah / obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.
Recyklujte pouze prázdný obal.
Upozornění pro elektrozařízení: Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu. Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Podrobná data

CLP Regulation

vykřičník - Varování

Bezpečnostní varování

PŘEČTĚTE SI TEXT O BEZPEČNÉM POUŽITÍ A UCHOVEJTE SI JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. PŘED ODSTRANĚNÍM NEBO VLOŽENÍM NÁHRADNÍ NÁPLNĚ OSVĚŽOVAČ VŽDY VYJMĚTE Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. NEUMISŤUJTE DO PROSTORŮ, VE KTERÝCH BY BYL OSVĚŽOVAČ VYSTAVEN TVRDÝM NÁRAZŮM. Nepoužívejte osvěžovač společně s prodlužovacími kabely nebo adaptéry s více zásuvkami. Pouze pro vnitřní použití. UCHOVÁVEJTE VE VZPŘÍMENÉ POLOZE. Na přípravek nesahejte mokrýma rukama, nepoužívejte kovové předměty. Nepoužívejte nepřetržitě - na noc přípravek vypínejte. Při použití nechte nad a okolo osvěžovače prostor 50 cm. Nezakrývejte ani neblokujte průchod vzduchu do osvěžovače. Bez vhodného větrání nepoužívejte v malých a stísněných prostorech s domácími mazlíčky. Neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla nebo přímého slunečního svitu. Nepokládejte na leštěné, barvené nebo plastové povrchy. POUŽÍVEJTE POUZE NÁPLNĚ AIR WICK - PŘI POUŽITÍ JINÝCH NÁPLNÍ SE MŮŽE ZVÝŠIT RIZIKO TOXICKÝCH VÝPARŮ NEBO VZNIKU POŽÁRU. ZAŘÍZENÍ SMĚJÍ POUŽÍVAT POUZE DOSPĚLÍ. Zařízení nesmějí používat děti ani osoby s omezenými fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi.

VAROVÁNÍ

Obsahuje: 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on; linalool. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje citral; 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd; α-methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd; [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-)2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methano-azulen-5-yl)ethan-1-on; 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on; formyl-dimethylcyklohexen; methoxy dicyklopentadien karbaldehyd; (E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on; 2-methylundekanal; isocyklocitral. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Maďarština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Osvěžovač vzduchu
Varianta - Elektrický strojek a náplň prádlo ve vánku

Jednotková cena 6205.26Kč za 1 l.