Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Diffusil Dry repelent sprej 100 ml

0

Množstevní slevy

Při koupi 1 ks 112.90 Kč/ks
Při koupi 2 a více ks 109.51 Kč/ks
Při koupi 5 a více ks 101.61 Kč/ks
Ušetříte 37,10 Kč
bežná cena150,00 Kč 11290 Cena s DPH za kus

Diffusil Dry repelent sprej 100 ml

  • Odpuzovač hmyzu DIFFUSIL ve spreji se suchým efektem 
  • Zanechává na pokožce příjemný suchý pocit 
  • Obsahuje Aloe Vera, D-Panthenol a UV filtr
  • Nevhodný pro děti do 2 let
  • Odpuzovač DIFFUSIL proti komárům a klíšťatům účinkuje až 8 hodin

Popis

Repelent v aerosolu díky novému složení zanechává příjemný pocit suchosti na pokožce. Odpuzuje komáry a klíšťata. Působí okamžitě po aplikaci a repelentní účinek na pokožce trvá až 8 hodin od aplikace nebo do umytí. Roztok s repelentními účinky. Díky novému složení zanechává příjemný pocit suchosti na pokožce. Obsahuje výtažky z Aloe Vera, D-Panthenol a UV filtr.

 

Použití

Před použitím protřepejte. Aplikujte pravidelnými nástřiky ze vzdálenosti asi 30 cm na nekrytá místa pokožky, poté přípravek dlaní rozetřete. Při nástřiku na oděv a obuv přípravek neroztírejte. Při použití proti klíšťatům je nutné preventivně ošetřit celý povrch pokožky, oděvu a obuvi. Po návratu domů pokožku umyjte vodou a mýdlem, oděvy vyperte.

Vlastnosti
8 hodin
Odpuzuje komáry a klíšťata
DEET 25%
Dermatologicky testováno

Skladování a použití

Způsob skladování

TypMax teplota °C
Trvanlivé50

Příprava a použití

Dávkování: 1 g přípravku na 645 cm² (0,388 mg DEET cm²). Jak dosáhnout této dávky, viz. návod pro použití.
Návod pro použití: Před použitím dobře protřepejte. Nádobku držte zpříma, 15-20 cm od pokožky. Trysku namiřte směrem k povrchu, který budete ošetřovat. Nastříkejte rovnoměrně pomalým pohybem, po dobu 1 sekundy, na odhalenou pokožku v těchto oblastech: Dospělí: *Obličej, krk, ruce, předloktí a horní část chodidel. Děti starší 2 let včetně: *Obličej, krk, horní část chodidel. *Při použití na obličej: Nastříkejte na ruce dospělého a poté rozetřete po tváři dospělého nebo dítěte, vyhněte se očím a ústům.

Skladování

Chraňte před mrazem. Skladujte v původním obalu. Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Podrobná data

CLP Regulation

vykřičník - Nebezpečí
plamen - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití: Nepoužívejte u dětí do 2 let. Neaplikujte vícekrát než 1x za 24 hodin, vyhněte se nadměrnému používání. Nenanášejte na ruce dětí mladších než 12 let. Nepoužívejte pod oblečením. Nevdechujte aerosoly. Po návratu do interiéru si umyjte ošetřenou pokožku mýdlem a vodou. Používejte pouze v exteriérech nebo v dobře větraných prostorách. Uchovávejte zamknuté, mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před jídlem a po použití přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Nekontaminujte potraviny, nádobí nebo jiné povrchy, které mohou s jídlem přijít do kontaktu. Doporučujeme, aby všechny části neošetřené pokožky, byly zakryty oblečením a nemohlo dojít k jejich pokousání hmyzem.

Pokyny pro první pomoc: Požití: Nevyvolávejte zvracení: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek výrobku. Vypláchněte ústa vodou. Pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře.

Diffusil® repelnt Dry spray Nebezpečí
Účinná látka: N,N-diethyl-m-toluamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 25 % (250 g/kg).
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. - Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Skladujte na chladném a suchém místě. Neaplikujte na porušenou nebo podrážděnou pokožku. Nenanášejte na nebo do blízkosti syntetických materiálů (mimo nylonu), nábytku, plastů, hodinových sklíček, kožených / lakovaných povrchů včetně automobilů. Při podráždění pokožky přerušte používání.

Jazyk produktu

Instalační jazyk - čeština
Hlavní jazyk návodu - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Sprej
Varianta - Repelent Dry Touch

Jednotková cena 1129Kč za 1 l.