Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Diava mýdlový čistič na podlahy 750 ml

0
Ušetříte 10,00 Kč
SUPER cena
39:39:10
bežná cena62,90 Kč 5290 Cena s DPH za kus

ALTERNATIVNÍ PRODUKT Z VLASTNÍ VÝROBY DROGEO.CZ

Cink Universal univerzální čistič na všechny povrchy 1 l

4790

Více informací o produktu

Diava mýdlový čistič na podlahy 750 ml

Odrážky
  • Čistič určený k údržbě všech druhů podlah
  • Lze použít na linoleum, dlažby, mramor, korek, laminát apod.
  • Příjemná svěží vůně,
  • Rychlé a silné účinky
  • Hygienicky čisté povrchy
Popis

Popis

Diava mýdlový čistič je přípravek, se kterým můžete udržovat v čistotě jakýkoliv typ podlah. Hodí se zejména pro linola, dlažby, mramor, korek, laminát apod. Vaše povrchy po použití budou krásně lesklé, zářivé a svěže vonící. Pro péči a perfektní čistotu vašich podlah.

Použití

do 5 l vody přidejte 10 ml čisticího prostředku. Podlahu po umytí nechte uschnout bez leštění.

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé
Podrobná data

CLP Regulation

žíravost - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

Nebezpečí: Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakcí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
Pokyny k odstranění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Maďarština
  • Polština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Mýdlový
Varianta - Čistič

Komponenty

Složení

C10-13 alkylbenzensulfonát sodný
CAS 68411-30-3
C12-14 alkylsulfát sodný
CAS 85586-07-8
5 - 15% aniontové tenzidy
< 5% mýdlo
< 5% Na₄EDTA
Methylchloroisothiazolinone
Methylisothiazolinone
Vonná látka: limonene, linalool
Barvivo

Jednotková cena 70.53Kč za 1 l.