Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Cink Citron prostředek na ruční mytí nádobí 5000 ml

0
19990 Cena s DPH za kus

Cink Citron prostředek na ruční mytí nádobí 5000 ml

odrážky
  • Koncentrovaný prostředek na mytí nádobí Cink
  • Vlastní výrobek Drogeo
  • S unikátní Nano Formulí
  • S příjemnou vůní citronu
  • Skvěle odstraňuje mastnotu, připáleniny a veškeré další nečistoty
popis

Popis

 

Mytí nádobí ještě nebylo snadnější! Koncentrovaný prostředek na mytí nádobí Cink (vlastní výrobek Drogeo) s unikátní Nano Formulí a s příjemnou vůní citronu skvěle odstraňuje mastnotu, připáleniny a veškeré další nečistoty. Cink je produkt nejvyšší kvality sestavený dle formulí nové generace.

 

 

Složení

 

  • 5-15% aniontové povrchově aktivní látky
  • Methylchloroisohiazolinone
  • Methylisothiazolinone
  • Parfém (Limonene)
složení

Použití

 

Stačí jen kapka prostředku k vytvoření bohaté aktivní pěny a k perfektně umytému a zářivému nádobí.

Varování

 

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.  

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně umyjte ruce.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

Další nebezpečnost:

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

Jednotková cena 39.98Kč za 1 l.