Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Cif trouba & gril čisticí sprej 435 ml

0
9390 Cena s DPH za kus

ALTERNATIVNÍ PRODUKT Z VLASTNÍ VÝROBY DROGEO.CZ

Cink čistič kuchyně universal sprej 500 ml

4990

Více informací o produktu

Cif trouba & gril čisticí sprej 435 ml

Odrážky
  • Vhodný pro odstraňování nečistot z grilu a trouby
  • Spolehlivě vyčistí mastnotu, připálené zbytky jídla a další špínu
  • Mimořádně účinný
  • Vhodný do málo odvětrávaných prostor 
  • Lze použít i na vertikální plochy - nestéká
Popis

Popis

Čisticí sprej Cif Trouba & Gril jednoduše odstraní různé nečistoty jako velmi odolnou mastnotu či připálené zbytky jídla. S tímto sprejem hravě vyčistíte vaši troubu, gril či varnou desku a jeho účinné složení s odmašťovacími složkami spolehlivě zlikviduje i velmi odolné nečistoty. Vyzkoušejte čisticí sprej Cif pro 100% odstranění mastnoty a oslňte své blízké spotřebiči, které budou opět vypadat jako nové! 

Použití

Tryska otevření / uzavření: Stlačte ochranný uzávěr směrem dolů a otočte trysku rozprašovače do pracovní polohy. Po použití vždy otočte trysku zpět do polohy Stop. Aplikujte přímo na studenou čištěnou plochu, dokud není rovnoměrně pokryta. Nechte působit 30 minut, v závislosti na intenzitě znečištění povrchu. Opláchněte.

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé


Skladování

Uchovávejte na chladném místě ve svislé poloze.

Podrobná data

A.I.S.E. Varování

  • Uchovávejte mimo dosah dětí
  • Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

CLP Regulation

žíravost - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

UPOZORNĚNÍ: Nedržte lahvičku dnem vzhůru. Používejte pouze na studené povrchy. Nepoužívejte na samočistící trouby. V případě pochybností se řiďte pokyny výrobce troub. NEPOUŽÍVEJTE NA: nápisy na spotřebičích, hliník, měď, mosaz, mramor nebo lakované dřevo. Nepoužívejte na světla, ventilátory a větrání, které jsou součástí trouby.

NEBEZPEČÍ
Cif Trouba & Gril
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Obsahuje: hydroxid sodný; koko-alkyl(dimethyl) aminoxidy; 2-Aminoethan-1-ol. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nevdechujte prach / mlhu. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Čistící sprej
Varianta - Trouba&gril

Komponenty
Složení

Méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfum, limonene

Jednotková cena 215.86Kč za 1 l.